Chất lượng và truy xuất nguồn gốc là 'giấy thông hành' cho xuất khẩu nông sản

Ngày đăng: 28-11-2022 Được viết bởi: Admin

Ông Henry Bùi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khoa học công nghệ Hoàn Vũ, chất lượng và thông tin truy xuất nguồn gốc chính là 'giấy thông hành' cho xuất khẩu nông sản.

Nâng giá trị vườn cam từ chuyển đổi số

Ngày đăng: 21-04-2022 Được viết bởi: Admin

Nhờ được số hóa, thương hiệu cam, bưởi Kim Lũ của ông Trương Quốc Việt vươn xa hơn trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận.

Đưa truy xuất nguồn gốc vào sản phẩm OCOP

Ngày đăng: 14-04-2022 Được viết bởi: Admin

Huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã ưu tiên phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn và thực hiện truy xuất nguồn gốc. ..

Xuất khẩu nông sản: Cần đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc vào từng khâu

Ngày đăng: 03-03-2022 Được viết bởi: Admin

Để mở rộng thị trường nông sản Việt Nam sang các nước khác trên thế giới, đặc biệt là thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU), đòi hỏi phải có rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất chế biến, bắt buộc hàng hóa Việt Nam phải đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc vào từng khâu trong các giai đoạn tạo ra sản phẩm.

Áp lực về thực hiện truy xuất nguồn gốc

Ngày đăng: 22-09-2022 Được viết bởi: Admin

Thách thức trong việc tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) được các doanh nghiệp chỉ ra là do những bất cập trong khâu thực thi chính sách của cơ quan Nhà nước, các quy tắc xuất xứ quá khó đáp ứng, doanh nghiệp thiếu thông tin về các cam kết và cách thực hiện...

Bình Dương: Triến khai truy xuất nguồn gốc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của tỉnh

Ngày đăng: 21-09-2022 Được viết bởi: Admin

Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG)” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã triển khai nhiều hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, sức cạnh tranh hàng hóa.

Tập huấn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chôm chôm IA -GRAI

Ngày đăng: 19-09-2022 Được viết bởi: Admin

Triển khai thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chuỗi sản xuất  cung ứng sản phẩm nông sản “Chôm chôm Ia Grai”, từ ngày 13-16/9/2022, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã tổ chức Hội thảo đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc (TXNG) và áp dụng TXNG cho các đối tượng là thành các thành phần tham gia trong chuỗi cung ứng chôm chôm của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Ia Tô và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cuộc đua “truy xuất” để tận dụng FTA

Ngày đăng: 24-08-2022 Được viết bởi: Admin

Việc tham gia sâu rộng các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội từ các hiệp định, tính chủ động của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng...

Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc

Ngày đăng: 12-08-2022 Được viết bởi: Admin

Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc nước mắm.

Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc

Ngày đăng: 11-08-2022 Được viết bởi: Admin

Truy xuất nguồn gốc là hoạt động chỉ ra chính xác một sự kiện trong chuỗi cung ứng theo đó xác định được một đơn vị sản phẩm, từ đó xác định thuộc về lô/mẻ sản phẩm nào (WHAT), đang diễn ra ở đâu (WHERE), tại thời điểm nào (WHEN), ai đang thực hiện (WHO) và lý do sự kiện đó diễn ra (WHY). Sự kiện này sẽ gắn với trách nhiệm của các bên tham gia trong chuỗi cung ứng, nền tảng tiêu chuẩn chất lượng áp dụng, và quan trọng nhất là đáp ứng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu, quyền lợi của người tiêu dùng.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 26°C85%
128M Shares