Chiến lược ưu tiên của GS1

Ngày đăng : 03-11-2022

Tại Diễn đàn Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 đã được tổ chức tại tại New Zealand mới đây, GS1 một lần nữa đưa ra chiến lược ưu tiên của tổ chức cùng các lĩnh vực ưu tiên chính nhằm định hướng cho sự phát triển trong giai đoạn tới.

Chiến lược bao gồm 5 nội dung chính:  

  • Tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu;  
  • Hoàn thiện các nền tảng đăng kí, dịch vụ dữ liệu;
  • Lĩnh vực y tế;  
  • Lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử;  
  • Chuyển đổi 2D

Lĩnh vực ưu tiên bao gồm: 

Y tế: Các chiến lược ưu tiên trong lĩnh vực Healthcare: (1) Chuyển đổi số dữ liệu y tế: nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn số công nghệ thông tin và tiêu chuẩn GS1 là một phần quan trọng trong quá trình này; (2). Thúc đẩy sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe: Nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn của GS1 trong các bệnh viện, cơ sở y tế, lợi ích của tiêu chuẩn GS1 trong y tế. (3). Khu vực Châu phi và tăng cường thị trường: tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của các MO, cơ hội đẩy mạnh tiêu chuẩn GS1 tại hệ thống y tế

Bán lẻ: GS1 hỗ trợ chuyển đổi số cho các phân ngành toàn cầu (CPG, thực phẩm tươi sống, may mặc và hàng hóa nói chung thông qua triển khai kết hợp thực hiện tiêu chuẩn và các dịch vụ. Kế hoạch 3 năm 2022-2025: Tập trung vào chuyển đổi số đem lại lợi ích cho người tiêu dùng: Định danh sản phẩm chính xác, hài hóa với các thông tin số của sản phẩm; Nâng cao hiệu quả và minh bạch chuỗi cung ứng; Đáp ứng tiêu chuẩn pháp quy và yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.

Thương mại điện tử: Là ưu tiên của GS1, nguồn phát triển chính cho hầu hết các MO. Sự gia tăng về sử dụng GTIN là cơ hội để mở rộng các tiêu chuẩn của GS1 và các dịch vụ cũng như hệ sinh thái marketplace, tạo điều kiện cho các tiêu chuẩn và dịch vụ của GS1 phù hợp với thương mại điện tử. Tầm nhìn của Marketplace trong 3 năm tới: sự tham gia của hệ sinh thái trong phát triển thị trường sử dụng tiêu chuẩn và dịch vụ của GS1 trong thế giới số nhằm hỗ trợ quy trình của người bán và thực hiện đảm bảo truy xuất nguồn gốc và các sáng kiến chống hàng giả.

Chuyển đổi sang mã 2D

Việc chuyển đổi sang mã 2 chiều sẽ nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng, năng lực của các hãng, nhà bán lẻ và tất cả mọi người. Mục tiêu của Chương trình 2D bao gồm: (1)Tất cả các nhà bán lẻ sẽ có thể đọc mã 2D tại các điểm bán lẻ trước năm 2027: các nhà sản xuất, các hãng sẽ có lựa chọn loại mã 2D để sử dụng. (2) Mã 1D, mã QR và Data Matrix sẽ cùng tồn tại trên thị trường bán lẻ - nhà bán lẻ không bắt buộc phải chọn mã 2 chiều cụ thể nào. Trong thời gian chuyển đổi thì có thể yêu cầu cả mã 1D và 2D trên bao gói, mục tiêu chuyển đổi sang mã 2D đa mục đích trong tương lai.

Hà Thanh

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 20°C24%
128M Shares