Đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm nông sản tại Gia Lai

Ngày đăng : 23-06-2021

Để góp phần khẳng định chất lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm nông sản, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1696/KH-UBND ngày 18-8-2020 triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” ( Đề án 100).

Đoàn công tác của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tiến hành khải sát, đánh giá tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp để triển khai mô hình điểm về truy xuất nguồn gốc

Ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-cho biết: Sở đang gấp rút triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra của kế hoạch này. Trước tiên là phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia xây dựng hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc của tỉnh Gia Lai theo tiêu chuẩn quốc gia, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia là cơ quan chủ trì triển khai Đề án 100 hiện đang xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Đồng thời, Trung tâm cam kết sẽ đồng hành cùng Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai Đề án này tại tỉnh.  

Việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tương tự như việc khai lý lịch cho sản phẩm. Khi người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc một sản phẩm sẽ biết được thông tin về hình ảnh, giá cả, nơi sản xuất. Cùng với đó là thông tin về các giai đoạn nuôi trồng, chế biến, thời điểm sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường…

Các thông tin này thực hiện đúng quy trình truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, được chứng nhận phù hợp bởi tổ chức đánh giá bên thứ 3 và có giám sát thường xuyên. Vì vậy, đây là một hoạt động phức tạp, khắt khe, đòi hỏi sự minh bạch trong cả chuỗi cung ứng.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tham mưu giúp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng 3 mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, trước mắt là sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Mô hình này sẽ được đánh giá và cấp chứng chỉ bởi tổ chức chứng nhận độc lập đủ năng lực. Qua các mô hình, Sở KH&CN sẽ biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để phổ biến đến tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Kế hoạch số 1696/KH-UBND của UBND tỉnh đặt mục tiêu: Đến năm 2025, sẽ xây dựng khoảng 10 mô hình trở lên áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm: rau, củ, quả, mật ong, dược liệu, lâm sản; có tối thiểu 30% doanh nghiệp sử dụng mã số, mã vạch có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: ISO 9001, ISO 22000, HACCP... và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất có áp dụng thực hành sản xuất tốt. Trong đó, ước tính có khoảng 250 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể có sản xuất sản phẩm đóng gói sẵn và 25 đơn vị đã triển khai áp dụng truy vấn thông tin và sử dụng tem truyxuất nguồn gốc,  xuất xứ thông qua ứng dụng QR code. Việc triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” của Gia Lai được xem là hướng đi cần thiết, nhằm minh bạch thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị nông sản tại địa phương.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 25°C92%
128M Shares