DIỄN ĐÀN GS1 KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 2022 VỚI NHIỀU MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Ngày đăng : 24-02-2022

Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn GS1 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AP), ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - CEO GS1 Việt Nam nhấn mạnh, năm 2021 đại dịch Covid gây ra những khó khăn và thách thức nhưng đó cũng là cơ hội để cộng đồng GS1 có các chiến lược ứng biến phù hợp với tình hình toàn cầu hiện nay.

Đối với các ưu tiên của GS1 toàn cầu, chiến lược của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022-2025 tập trung vào: Tiêu chuẩn, Mã số mã vạch, GS1 trong y tế, phát triển thị trường và chuyển đổi mã vạch 2D; sáng kiến Verified by GS1; triển khai các chính sách về mã số mã vạch, bán lẻ, chính sách công và phát triển bền vững.

Diễn đàn GS1 khu vực nhấn mạnh triển khai các Chiến lược khu vực về Thương mại xuyên biên giới và hải quan trong đó áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đại diện một số quốc gia cũng đưa ra kế hoạch tới 2025 theo định hướng của toàn cầu với các mục tiêu chiến lược về hợp tác xuyên biên giới, thị trường, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc.

TT

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 29°C87%
128M Shares