GS1 VIỆT NAM XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐẾN 2025

Ngày đăng : 25-02-2022

GS1 Global Forum là sự kiện thường niên của GS1 nhằm chia sẻ các thành tựu của GS1 MO trên toàn cầu trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 cũng như các chiến lược dài hạn đến 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 21 - 24 tháng 2 năm 2022 với sự tham gia của 2682 đại biểu từ 112 GS1 MO và doanh nghiệp, đối tác, cơ quan nhà nước trên toàn cầu. Sự kiện bao gồm 4 phiên toàn thể, 4 buổi tạo đàm và hơn 50 phiên làm việc.

Trong khuôn khổ Diễn đàn GS1 khu vực Châu Á - Thánh Bình Dương (AP), Ban điều hành GS1 khu vực đưa ra các chiến lược của khu vực năm 2022-2025 đối với các ưu tiên của GS1 toàn cầu bao gồm: Tiêu chuẩn toàn cầu, Mã số mã vạch, GS1 trong y tế, phát triển thị trường và chuyển đổi mã vạch 2D; Verified by GS1; triển khai các chính sách về mã số mã vạch, bán lẻ, chính sách công và phát triển bền vững. Đồng thời, thảo luận triển khai các Chiến lược khu vực về Thương mại xuyên biên giới và hải quan trong đó áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1.

Kết thúc sự kiện GS1 Global forum 2022, trong phiên toàn thể bế mạc, ông Bùi Bá Chính - PGĐ phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia, COO GS1 Việt Nam, đại diện các nước khu vực AP chia sẻ các hoạt động, đóng góp trong suốt năm 2021 của GS1 AP trong sự phát triển của GS1 toàn cầu cũng như trong cộng đồng GS1. Đồng thời, đưa ra kế hoạch và tầm nhìn của GS1 khu vực AP trong kế hoạch chung của GS1 toàn cầu.

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực năng động, có khả năng phục hồi và cạnh tranh cao, có tầm quan trọng về mặt chiến lược đối với bất kỳ nền kinh tế nào tập trung vào đổi mới và tăng trưởng dài hạn. Ông Chính nhấn mạnh, GS1 các nước khu vực AP năm vừa qua đã tập trung tăng cường vào hợp tác khu vực, hỗ trợ nền công nghiệp và làm sâu sắc hơn sự hợp tác liên chính phủ và các tổ chức chính phủ. Trong đó, GS1 khu vực AP đã hợp tác với các nhóm ngành công nghiệp, các quốc gia thành viên để hỗ trợ và áp dụng giải pháp “Verified by GS1” là nền tảng phát triển các sáng kiến khác trong khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, GS1 khu vực AP cũng mang lại giá trị thực sự cho các quốc gia thành viên trong tương lai là hỗ trợ hiệu quả hợp tác thương mại xuyên biên giới, tạo thuận lợi thương mại giữa các quốc gia trong khu vực, trong đó bao gồm các cơ quan Hải quan sử dụng các tiêu chuẩn GS1 và hỗ trợ chia sẻ dữ liệu để tránh rủi ro trong quản lý và xuất nhập khẩu.

Điển hình, GS1 Việt Nam cũng áp dụng Tiêu chuẩn GS1 về truy xuất nguồn gốc xuyên biên giới trong khuôn khổ Dự án với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); GS1 Trung Quốc hợp tác với hải quan nhằm tạo thuận lợi thương mại; GS1 Úc thực hiện số hóa quy trình tuân thủ và chứng nhận...

GS1 tập trung ưu tiên vào thương mại điện tử và phát triển thị trường bằng cách hiện đại hóa GTIN, hợp tác với Google cũng như đồng hành cùng toàn cầu trong Chương trình chuyển đổi mã vạch 2 chiều (2D) từ nay cho đến 2027.

Với cam kết của khu vực trước Diễn đàn toàn cầu, GS1 Việt Nam cũng đưa ra các kế hoạch hoạt động từ nay đến 2025 tập trung đến xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng các công nghệ, giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng và thuận lợi hơn trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 29°C87%
128M Shares