Hội nghị giới thiệu tài liệu truy xuất nguồn gốc đối với nước mắm Phú Quốc

Ngày đăng : 02-08-2022

Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia vừa tổ chức hội nghị giới thiệu tài liệu truy xuất nguồn gốc đối với nước mắm Phú Quốc và trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “ghẹ Hàm Ninh” Phú Quốc.

Việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng tính an toàn của sản phẩm hàng hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc và đến nay đã thực hiện thí điểm thành công tại 2 doanh nghiệp: DNTN Hồng Đức 1 và Công ty TNHH kinh doanh nước mắm Huỳnh Khoa, từ đó nhân rộng mô hình áp dụng cho các doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa chủ lực khác.

Với kết quả này, bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nước mắm Phú Quốc sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến của các đơn vị liên quan.

Bảo Anh

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 19°C84%
128M Shares