Hướng dẫn đóng phí duy trì Mã số mã vạch

Ngày đăng : 07-10-2021

Đối với đăng ký Mã Số Mã Vạch (MSMV); ngoài mức phí phải nộp ban đầu (phí đăng ký MSMV) còn một mức phí bắt buộc phải đóng hàng năm nữa đó chính là “phí duy trì mã số mã vạch“. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về mức phí này cũng như thủ tục để duy trì mã số mã vạch, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia sẽ hướng dẫn chi tiết về thực hiện đóng phí duy trì MSMV theo quy định mới nhất 2021.

Sau khi chuyển khoản phí, trong vòng 05 ngày làm việc,  doanh nghiệp sẽ nhận được biên lai điện tử gửi về email của doanh nghiệp trên hệ thống VNPC.

Trong trường hợp Doanh nghiệp không nhận được biên lai, vui lòng chụp ảnh ủy nhiệm chi hoặc thông báo chuyển tiền thành công có đầy đủ nội dung chuyển khoản và liên hệ ngay đến Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

 

 

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 26.3°C91%
128M Shares