Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Ngày đăng : 20-04-2022

Ngày 21/4 được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người. Tại Việt Nam, năm 2022 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì tổ chức Ngày hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo thế giới (21/4).

Ngày 21/4 được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

Cùng với đó, ngày 26/4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay, WIPO đưa ra thông điệp "IP and Youth innovating for a Better Future" - "Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn".

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới và tốt hơn hỗ trợ sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện nói trên, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng với thông điệp "Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn".

Trong đó có phát động Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính (fintech) Finnovation 2022. Đây là cuộc thi cấp quốc gia đầu tiên và lớn nhất về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ tài chính và chuyển đổi số.

Cuộc thi hướng đến xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Finnovation đa lĩnh vực có quy mô quốc tế, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo làm phương tiện, lấy lực lượng trẻ, sinh viên làm nòng cốt, lấy lợi ích cộng đồng, xã hội làm định hướng sáng tạo.

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên Việt Nam" nhằm khơi dậy, khuyến khích sinh viên Việt Nam tích cực nghiên cứu khoa học trên tinh thần tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Đại hội XIII của Đảng đã xác định các mục tiêu cụ thể cho sự phát triển của đất nước trong những năm tới: "Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao".

Để thực hiện thành công ý chí, khát vọng phát triển đất nước, nhiều chương trình hành động đã đề ra, trong đó chủ trương đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Nhằm hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, những năm qua, ngành KH&CN đã nỗ lực triển khai rất nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, trong năm 2021, nhiều hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thu hút sự quan tâm lớn của xã hội như: Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia - TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM - WHISE 2021; Ngày hội Cố đô khởi nghiệp, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Hải Phòng 2021; Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp thanh niên tỉnh Hòa Bình...

Bên cạnh đó, đã hình thành 105 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 18 cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; 194 doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ; 73 doanh nghiệp được hỗ trợ hình thành phát triển doanh nghiệp KH&CN; 112 tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Triển khai Quyết định số 415/QĐBKHCN ngày 24/3/2022 của Bộ KH&CN về ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, ngày 5/4/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai hoạt động này tới các đơn vị thuộc Tổng cục.

Theo đó, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã tổ chức truyền thông nội bộ, tuyên truyền về đổi ngày mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ thế giới cho toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm nhằm nâng cao nhận thức và phát huy những sáng kiến trong hoạt động công tác, phục vụ tốt các nhiệm vụ được giao.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 26°C95%
128M Shares