Phú Thọ: Tập huấn mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ngày đăng : 20-05-2022

Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho cán bộ cho cán bộ chuyên môn của các đơn vị trong địa bàn tỉnh.

Chuyên gia của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia chia sẻ thông tin tại hội nghị tập huấn

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Kế hoạch số 1492/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm giai đoạn 2020- 2025, ngày 20/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho cán bộ chuyên môn của các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên minh hợp tác xã tỉnhCán bộ chuyên môn của UBND các huyện, thành, thị; Đại diện lãnh đạo và cán bộ phòng chuyên môn của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa được tổ chức ngày 20/5/2022

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức cho các cán bộ quản lý chuyên ngành của các Sở, ngành liên quan và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý, lợi ích, tầm quan trọng của việc triển khai, áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 19°C24%
128M Shares