Phú Yên xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng : 19-07-2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên mới đây đã tổ chức họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Phú Yên”. Nhiệm vụ do TS Trần Nguyên Các làm chủ nhiệm, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia chủ trì thực hiện.

Hội đồng Khoa học công nghệ đã trao đổi, thảo luận và góp ý điều chỉnh một số nội dung nhằm đảm bảo kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ sẽ góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong quản lý, kiểm soát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; minh bạch thông tin, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của Phú Yên; khẳng định được thương hiệu hàng hóa trong tỉnh, đồng thời góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại.

Nhiệm vụ được hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho thực hiện trong năm 2021.

Trước đó, để triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Đề án 100 của Thủ tướng Chính phủ về Truy xuất nguồn gốc, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 14/10/2019. Phú Yên cũng là một trong 47/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc từ năm 2019 và cũng là tỉnh đầu tiên khu vực miền Trung đẩy mạnh các hoạt động triển khai hoạt động này trong năm 2021.

BT

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 29°C87%
128M Shares