Tập huấn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chôm chôm IA -GRAI

Ngày đăng : 19-09-2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chuỗi sản xuất  cung ứng sản phẩm nông sản “Chôm chôm Ia Grai”, từ ngày 13-16/9/2022, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã tổ chức Hội thảo đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc (TXNG) và áp dụng TXNG cho các đối tượng là thành các thành phần tham gia trong chuỗi cung ứng chôm chôm của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Ia Tô và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Chương trình tập huấn với các nội dung cơ bản: Phổ biến nhận thức chung về TXNG; Giới thiệu các tiêu chuẩn quốc gia về TXNG; Giới thiệu một số mô hình điểm áp dụng TXNG ; Khái niệm TXNG, tính cấp bách của hoạt động TXNG gốc hiện nay; nội dung, nguyên tắc và phương pháp thực hiện TXNG; lợi ích của việc áp dụng TXNG; hiện trạng hoạt động TXNG ở Việt Nam và giải pháp.

Chuyên gia của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia phổ biến nhận thức chung về TXNG tại buổi tập huấn

TXNG là hoạt động giám sát, xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm, quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.

Việc áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nông nghiệp sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng; doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm, hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sau lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tiếp tục tổ chức tập huấn hướng dẫn chi tiết áp dụng quy trình “truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm Chôm chôm Ia Grai” cho các đối tượng trực tiếp tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm. Cụ thể là các thành viên HTX Nông nghiệp Ia Tô và các thương lái thu mua chôm chôm trên địa bàn, để hoàn thiện quy trình xây dựng thương hiệu Chôm chôm Ia Grai trong thời gian tới.

 Hướng dẫn kê khai thông tin và sử dụng hệ thống phần mềm cho các nông hộ và thương lái trong chuỗi cung ứng chôm chôm

Áp dụng hệ thống TXNG cho chôm chôm Ia Grai là hoạt động tiếp nối triển khai Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc của Chính phủ tại Gia Lai. Trước đó, năm 2021, gạo Phú Thiện, rau Đăk Pơ, cà phê nhân Vĩnh Hiệp đã được lựa chọn làm mô hình điểm cho việc triển áp dụng TXNG do Trung tâm Mã số mã vạch phối hợp với Sở KH&CN Gia Lai thực hiện triển khai.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 19°C84%
128M Shares