Tập huấn về mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc tại Hải Phòng

Ngày đăng : 09-09-2022

Ngày 9/9/2022, Sở KH&CN Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa và mã số mã vạch cho cán bộ, công chức, viên chức khối các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo triển khai tốt các nội dung về chuyên môn, theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hiên  – Phó Giám đốc Sở KH&CN, cho biết, để triển khai thực hiện Đề án 100, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2022 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đối với tất cả các cấp, các ngành và địa phương từ nay đến năm 2025 và định hướng đến 2030.

Bà Nguyễn Thị Hiên  – Phó Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng phát biểu khai mạc

Trong đó,  Sở KH&CN Hải Phòng được giao là đơn vị thường trực, có trách nhiệm chủ trì và phối hợp cùng các cấp, các ngành, địa phương của thành phố tập trung nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm địa phương thông qua việc phát triển hệ thống thông tin quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa của thành phố, đảm bảo kết nối đồng bộ với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc Quốc gia, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng theo hướng ổn định và bền vững.

Chuyên gia Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, các chuyên gia Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã chia sẻ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, kinh nghiệm quốc tế cũng như kinh nghiệm tổ chức thực hiện ở các địa phương khác trong cả nước, để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý của thành phố Hải Phòng có góc nhìn khách quan, đầy đủ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về hoạt động truy xuất nguồn gốc, giúp đưa hoạt động truy xuất nguồn gốc thực sự trở thành một công cụ quản lý chất lượng, hiệu quả, hỗ trợ và phục vụ đắc lực cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa của thành phố Hải Phòng.

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 27°C78%
128M Shares