Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2022 của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia

Ngày đăng : 13-05-2022

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2022 đối với hai vị trí tuyển dụng.

Căn cứ kết quả xét tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức và kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngày 07/5/2022 của Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia, ngày 13/5/2022, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia có công văn số 115/TB-MSMV về việc thông báo kế quả xét tuyển viên chức lần này.

Thông tin chi tiết về thông báo TẠI ĐÂY

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia TẠI ĐÂY

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 29°C90%
128M Shares