TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về truy xuất nguồn gốc

Ngày đăng : 28-06-2022

Triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch năm 2022, ngày 28/6, Sở KH&CN thành phố đã phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN) tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Đề án 100, các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia và các hoạt động liên quan truy xuất nguồn gốc. Đây là là một trong các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch năm 2022.

Ông Bùi Bá Chính - PGĐ phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia chia sẻ thông tin về hoạt động triển khai truy xuất nguồn gốc theo Đề án 100

Là cơ quan được giao nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai chặt chẽ Đề án 100, Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 Phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030 và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 Phê duyệt Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

TP.Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay là địa phương sớm ban hành nhiều chính sách nhằm triển khai thực hiện và thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như: Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo; trứng gia cầmthịt gia cầmCác chương trình, đề án này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp hình thành thói quen sử dụng hình thức truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong các cơ sở sản xuất; người dân TP. Hồ Chí Minh đã ý thức được việc cần thiết phải thực hiện truy xuất nguồn gốc trong giao dịch, mua bán sản phẩm hàng hóa. Và trong thời gian qua, các hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đã góp phần tạo được niềm tin, thu hút được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo Sở KH&CN TP.Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tại hội nghị

Bảo Anh

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 25°C95%
128M Shares