Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng mã số, mã vạch quốc gia “893”

Ngày đăng : 29-04-2022

Thông tư 10/2020/TT -BKHCN quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch có tiền tố mã quốc gia Việt Nam “893”.

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 17°C27%
128M Shares