Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia phối hợp tỉnh Quảng Ninh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng : 14-01-2021

Ngày 14/1/2020, tại Quảng Ninh Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Triển khai hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Quảng Ninh”.

Ông Hà Thế Nam – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh; TS. Bùi Bá Chính – Phó Giám đốc phụ trách  Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia; ông Nguyễn Văn Tân, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các chuyên gia của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh tham dự hội thảo.

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã phê duyệt Dự án “Ứng dụng CNTT trong xây dựng cổng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa tỉnh Quảng Ninh” với mức tổng đầu tư ban đầu là 15 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Thế Nam cho biết, khi hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa tỉnh Quảng Ninh được xây dựng sẽ được kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia do Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia xây dựng và vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý trong công tác sản xuất, lưu thông và nhập khẩu hàng hóa.

Theo TS. Bùi Bá Chính, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia, thực hiện triển khai Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 40/63 tỉnh thành phố đã phê duyệt kế hoạch và 23 tỉnh thành đã và đang xây dựng dự thảo xin ý kiến phê duyệt. Quảng Ninh là địa phương sớm nhất phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định này.

Với vai trò là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung của Đề án 100; xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia, Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia hiện đang đồng hành cùng các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc và cổng thông tin truy xuất nguồn gốc trên phạm vi toàn quốc.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Hà Thủy

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 26°C92%
128M Shares