Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tổ chức tuyển dụng viên chức 2022

Ngày đăng : 28-04-2022

Quyết định số 67/QĐ-MSMV về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia

Ngày 27/4/2022, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia ban hành Quyết định số 67/QĐ-MSMV về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đối với 2 thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra sát hạch vòng 2.

Theo đó, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia cũng đã có công văn Thông báo số 98/TB -HĐTD ngày 27/4/2022 về việc tổ chức kiểm tra sát hạch vòng 2 ngày 7/5/2022 tại Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia.

Thông tin chi tiết tại đây:

Quyết định số 67/QĐ-MSMV

Thông báo số 98/TB -HĐTD

                                            TRUNG TÂM MÃ SỐ MÃ VẠCH QUỐC GIA

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 26°C90%
128M Shares