Khóa đào tạo “Áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc nhằm xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Ngày đăng: 12-05-2022 Được viết bởi: Admin

Trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng năm 2030. Ngày 11-12/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức Khóa đào tạo “Áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc nhằm xây dựng thương hiệu và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 26°C87%
128M Shares