Mã số định danh LEI - "thẻ căn cước" của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế

Ngày đăng: 20-12-2021 Được viết bởi: Admin

Mã số định danh LEI cho phép doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tín dụng và thực hiện các giao dịch tài chính trên nền tảng số thuận tiện, minh bạch hơn.

MÃ LEI - Tương lai mới cho nhận dạng pháp nhân toàn cầu

Ngày đăng: 03-12-2021 Được viết bởi: Admin

Mã Phân định pháp nhân - LEI là một mã gồm 20 ký tự chữ và số dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế ISO 17442:2012, được cung cấp cho các pháp nhân là đối tác của các giao dịch tài chính. Mã LEI có thể liên kết trở lại dữ liệu về các thông tin quan trọng trong quá trình giao dịch của pháp nhân/thực thể, bao gồm cả thông tin về quyền sở hữu của pháp nhân/thực thể cuối cùng.

Mã định danh pháp nhân LEI – Chứng minh thư toàn cầu cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 18-05-2021 Được viết bởi: Admin

Mã LEI được sử dụng như chứng minh thư của Doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường tài chính nhờ tính xác thực định danh tăng cường sự minh bạch và hiệu quả truy xuất thông tin nhanh chóng.

Việt Nam có 200 doanh nghiệp đã đăng ký và sử dụng mã định danh pháp nhân toàn cầu – LEI

Ngày đăng: 07-01-2021 Được viết bởi: Admin

Tính đến nay, Việt Nam đã có 200 doanh nghiệp đã đăng ký và sử dụng mã định danh pháp nhân toàn cầu – LEI.

GS1 Việt Nam chính thức là đơn vị cấp mã LEI duy nhất tại Việt Nam

Ngày đăng: 15-12-2020 Được viết bởi: Admin

Mã LEI được chính thức đưa vào áp dụng từ năm 2011 và được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO công nhận thành tiêu chuẩn ISO 17442:2012. Đến nay, đã có trên 553.800 mã được cấp và sử dụng tại gần 200 quốc gia.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 30.99°C78%
128M Shares