4 nguyên tắc hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng: 01-04-2024 Được viết bởi: Admin

“Một bước trước- một bước sau” là nguyên tắc truy xuất nguồn gốc mà tổ chức, cá nhân phải lưu giữ thông tin để bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm được truy xuất nguồn gốc...

10 thông tin cơ bản để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng: 02-04-2024 Được viết bởi: Admin

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Ngày đăng: 11-12-2023 Được viết bởi: Admin

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thực phẩm là xu thế tất yếu của phát triển bền vững, trở thành điều kiện để sản phẩm thực phẩm lưu hành trên thị trường, bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe người tiêu dùng, điều kiện xuất khẩu.

Chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc đưa nông sản ra thị trường thế giới

Ngày đăng: 05-12-2023 Được viết bởi: Admin

Thời gian qua, tỉnh Hoà Bình chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy và tăng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp đặc biệt nhóm cây ăn quả có múi được tiêu thụ ở các thị trường lớn.

Thương mại số: Truy xuất nguồn gốc nông sản

Ngày đăng: 04-11-2024 Được viết bởi: Admin

Hiện nay, việc dán tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Hàng hóa được dán tem truy xuất sẽ giúp minh bạch về nguồn gốc sản phẩm bằng sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, góp phần tạo sự tin tưởng cho khách hàng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng tầm giá trị sản phẩm.

Dự kiến vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia trong quý II/2024

Ngày đăng: 22-03-2024 Được viết bởi: Admin

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH&CN) cho biết, đã chuẩn bị các yếu tố để có thể sẵn sàng vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia trong quý II/2024.

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, tạo niềm tin cho người tiêu dùng

Ngày đăng: 18-03-2024 Được viết bởi: Admin

Ngày nay, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc của sản phẩm, bao gồm cả quy trình sản xuất, vận chuyển và xử lý. Tuy nhiên, việc truy xuất nguồn gốc đang bị phân tán do chưa kết nối, chia sẻ giữa các ngành, địa phương với nhau. Để bảo đảm kết nối tốt, cần áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Quản lý hiệu quả truy xuất nguồn gốc nông sản ngày càng trở nên cần thiết

Ngày đăng: 18-03-2024 Được viết bởi: Admin

Truy xuất nguồn gốc nông sản hiện nay là yếu tố quan trọng để quyết định nông sản có thể tham gia vào chuỗi liên kết, cung ứng nông sản an toàn cho doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Chế biến nước quả theo TCVN 13814:2023 giúp quản lý hiệu quả khả năng truy xuất nguồn gốc

Ngày đăng: 23-11-2023 Được viết bởi: Admin

Nhằm quản lý hiệu quả khả năng truy xuất nguồn gốc đối với ngành chế biến nước quả các cơ sở doanh nghiệp chế biến, sản xuất nước quả cần đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13814:2023.

Truy xuất nguồn gốc đảm bảo lợi thế cạnh tranh bình đẳng

Ngày đăng: 10-11-2023 Được viết bởi: Admin

Truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng để sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng an toàn, từ đó hình thành sự an tâm, tin tưởng và trung thành của khách hàng và uy tín thương hiệu của mỗi DN.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 26°C88%
128M Shares