Áp dụng Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng – GRAI như thế nào?

Ngày đăng : 04-06-2021

Mã GRAI được dùng để phân định tài sản có thể dùng lại trong giao nhận, vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Sử dụng mã GRAI sẽ giúp cho người sử dụng lập và duy trì một mã số tài sản đơn nhất cho thiết bị, nguồn lực, hàng cung cấp ... nhằm truy tìm nguồn gốc tài sản, địa điểm và hoặc người sử dụng.

Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI)

Chìa khóa phân định của GS1 gồm mã doanh nghiệp GS1, loại tài sản, số kiểm tra và mã số tùy chọn theo xê-ri dùng để phân định tài sản có thể quay vòng.

Mã GRAI được cấu tạo dựa trên cơ sở kết cấu dữ liệu dạng GTIN, có thể là GTIN-12 (UPC-A) như được quy định trong TCVN 6384 hoặc GTIN-13 (EAN-VN13) như được quy định trong TCVN 6939.

Cấu trúc của mã GRAI dựa trên GTIN-13

 

 

 

Cấu trúc của mã GRAI

Mã doanh nghiệp GS1 là dãy số được cấp cho người chủ tài sản đã định. Nó giúp cho việc đảm bảo rằng mã toàn cầu phân định tài sản là đơn nhất trên phạm vi toàn cầu. Con số 0 ở phía ngoài cùng bên trái được thêm vào để tạo ra mười bốn con số trong trường số phân định tài sản.

Số phân định loại tài sản là số do người chủ tài sản cấp để phân định đơn nhất mỗi loại tài sản.

Số kiểm tra được tính theo thuật toán thống nhất. Phần kiểm tra xác nhận của số kiểm tra phải được thực hiện trong phần mềm ứng dụng để đảm bảo rằng mã số tài sản được tạo lập một cách chính xác.

Mã số theo se-ri được người chủ tài sản cấp tùy chọn và được dùng để phân biệt các tài sản riêng có cùng Số phân định loại tài sản. Trường dữ liệu này có thể gồm mã số và mã chữ và có thể chứa bất kỳ kí tự nào.

Khi sử dụng, mã GRAI thường đứng sau số phân định ứng dụng AI (8003), cấu trúc số phân định ứng dụng AI được quy định trong TCVN 6754. Đặt sau số phân định ứng dụng AI (8003), kết cấu vùng dữ liệu của mã GRAI trong máy tính được tạo thành từ mã doanh nghiệp GS1 của tổ chức/ công ty, số phân định loại tài sản, số kiểm tra và từ mã số tùy chọn theo xê-ri.

Như vậy, kết cấu dữ liệu AI (8003) bao gồm hai phần: phần bắt buộc là mã phân định tài sản có thể quay vòng và phần mã số tùy chọn theo xê-ri. Phần bắt buộc giúp phân định đơn nhất một loại tài sản đặc thù nhờ mã doanh nghiệp GS1.

Kết cấu vùng dữ liệu AI (8003) của mã GRAI:

 

trong đó:

AI (8003) chỉ ra rằng các trường dữ liệu có chứa mã GRAI.

 

Nguyên tắc cấp mã GRAI

Việc cấp mã GRAI là tùy thuộc vào tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, phải đảm bảo cấp mã số đơn nhất, tức là xác định một số phân định loại tài sản cho mỗi loại tài sản cần được phân định. Để dễ quản lý, hệ thống GS1 khuyến nghị cấp các mã số liên tiếp và không phân loại.

Đối với các tài sản cùng loại nhưng đóng gói thành các vật phẩm khác nhau, phải cấp một mã GRAI riêng cho một xê-ri các tài sản giống nhau. Sau đó có thể dùng mã số tùy chọn theo xê-ri để phân biệt từng đơn vị tài sản riêng trong phạm vi một loại tài sản đã định.

Loại tài sản

GRAI

Thùng bia nhôm 50 lít

0 12345 6789 000 5

Thùng bia nhôm 10 lít

0 12345 6789 001 2

Thùng bia gỗ 10 lít

0 12345 6789 002 9

Ví dụ cấp mã cho loại tài sản giống nhau

Nguyên tắc sử dụng

Mã GRAI là một phương pháp phân định tài sản đơn nhất, sử dụng mã số doanh nghiệp GS1 để tạo thuận lợi cho người sử dụng lập và duy trì một mã số tài sản đơn nhất cho thiết bị, nguồn lực, hàng cung cấp ... nhằm truy tìm nguồn gốc tài sản, địa điểm và / hoặc người sử dụng.

Mã GRAI chỉ sử dụng để phân định các loại tài sản có thể quay vòng, ví dụ như bình ga, két bia, pallet...Không được dùng mã GRAI thay thế GTIN cho mục đích thương mại hoặc thay thế SSCC cho mục đích hỗ trợ giao vận và nhận các quá trình hoạt động.

Mã GRAI được sử dụng làm chìa khóa truy cập các đặc tính của tài sản lưu trong tệp dữ liệu của máy vi tính và hoặc để ghi lại sự vận chuyển của tài sản. Mã GRAI tạo thuận lợi cho việc truy tìm nguồn gốc cũng như việc ghi lại mọi dữ liệu liên quan.

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 33.01°C74%
128M Shares