Đào tạo về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp Quảng Ngãi

Ngày đăng : 23-05-2023

Khóa đào tạo nhằm cung cấp kiến thức về sử dụng mã số, mã vạch và thực hiện truy xuất nguồn gốc, sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Công Hòa - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức Khóa đào tạo về mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tỏ chức “ Khóa đào tạo về mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc” cho doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.Tham gia khoá đào tạo là các Sở, ngành có liên quan; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Chuyên gia Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đào tạo tại Quảng Ngãi

Nội dung đào tạo bao gồm:

- Tổng quan về mã số, mã vạch và ứng dụng mã số, mã vạch trong thực tiễn

- Hướng dẫn đảm bảo chất lượng mã số, mã vạch

- Tổng quan phần mềm khai báo thông tin mã số, mã vạch và cơ sở dữ liệu

- Hướng dẫn kê khai thông tin sản phẩm trên Hệ thống quản lý thông tin mã số, mã vạch (VNPC)

- Các loại vật mang dữ liệu và ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc

Giới thiệu Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia

Demo hướng dẫn triển khai  ứng dụng truy xuất nguồn gốc

Khóa đào tạo diễn ra trong 02 ngày 23-24/5/2023 tại Khách sạn Hùng Vương, số 45 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 23°C86%
128M Shares