Diễn đàn Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022

Ngày đăng : 27-10-2022

Từ 25-28/10/2022, Diễn đàn Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 đã được tổ chức tại tại New Zealand.

Đây là sự kiện thường niên của GS1 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức hằng năm luân phiên tại quốc quốc gia trong khu vực. GS1 New Zealand chủ trì và phối hợp với GS1 toàn cầu tổ chức nhằm cập nhật các chiến lược, chính sách của GS1 toàn cầu và đưa ra các kế hoạch thực hiện và các giải pháp cụ thể cho khu vực AP; thúc đẩy hợp tác lẫn nhau thông qua thương mại xuyên biên giới áp dụng tiêu chuẩn GS1; thúc đẩy hợp tác với các tổ chức khác trong triển khai áp dụng tiêu chuẩn GS1.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng các thành viên đoàn tham dự Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, GS1 Vietnam tham gia thảo luận, trao đổi về triển khai kế hoạch của GS1 toàn cầu, báo cáo các hoạt động của GS1 khu vực AP và thảo luận các thức triển khai kế hoạch chung của khu vực; kết nối chia sẻ các thông tin nhằm hợp tác đa phương, song phương, kết nối quốc tế; học tập và cập nhật các chiến lược của GS1 khu vực AP và áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp cho tình hình thực tế tại Việt Nam nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu và hài hòa với các quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, năng cao nhận thức của các tổ chức GS1 thành viên khhu vực về tiêu chuẩn GS1 trong lĩnh vực y tế và mã 2D. Đồng thời kết nối, chia sẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các GS1 thành viên trong khu vực.

Đại diện GS1 Vietnam chia sẻ về hoạt động truy xuất nguồn gốc đã thực hiện tại Diễn đàn

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện GS1 Vietnam cũng đã chia sẻ về hoạt động truy xuất nguồn gốc đã thực hiện. Trong đó có xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc của GS1. GS1 Vietnam cũng đã có một số mô hình thí điểm truy xuất nguồn gốc thành công trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm. Đồng thời cập nhập thông tin về Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Đại diện các quốc gia khu vực tham gia Diễn đàn

Ngọc Xen

 

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 23°C86%
128M Shares