GS1 Việt Nam chính thức là đơn vị cấp mã LEI duy nhất tại Việt Nam

Ngày đăng : 15-12-2020

Mã LEI được chính thức đưa vào áp dụng từ năm 2011 và được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO công nhận thành tiêu chuẩn ISO 17442:2012. Đến nay, đã có trên 553.800 mã được cấp và sử dụng tại gần 200 quốc gia.

Lịch sử ngành tài chính thế giới đã chứng kiến ảnh hưởng của việc Công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Lehman Brothers đệ đơn phá sản theo luật của Mỹ vào tháng 9/2008. Việc phá sản của Lehman Brothers đã tạo ra cơn sóng thần trên khắp các thị trường tài chính và bất động sản thế giới và được xem là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tại thời điểm đó.


       GS1 Việt Nam đã chính thức đăng ký thành đơn vị cấp mã LEI duy nhất tại Việt Nam.

Sau sụp đổ của Lehman Brothers, nhiều người ngạc nhiên về tác động của vụ phá sản Lehman đối với toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu và các nhà quản lý nhận ra rằng việc các hệ thống giao dịch tài chính sử dụng các mã định danh có tính nội bộ, không tương tác dẫn đến khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống lẫn nhau từ đó không thể kiểm soát luồng tài chính của một bên khi cùng lúc tham gia giao dịch từ nhiều hệ thống. Vì vậy việc nâng cao tính minh bạch và kiểm soát tốt thông tin các bên trong chuỗi cung ứng các dịch vụ tài chính là thực sự cần thiết để có thể dự đoán rủi ro hệ thống tốt hơn trong tương lai.

Việc định danh pháp nhân là yếu tố thiết yếu và có vai trò hợp nhất các yếu tố khác trong giao dịch dịch vụ tài chính. Ngành tài chính cần phải xác định rõ các bên tham gia giao dịch, đo lường được rủi ro của mỗi bên và mức độ rủi ro tổng hợp trong khi vẫn phải duy trì hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính. Đối với các bên khi tham gia hợp tác và giao dịch tài chính với đối tác họ đều phải "tìm hiểu và hiểu biết đối tác" và phải duy trì hoạt động này trong suốt thời gian diễn ra mối quan hệ, để nhận diện và đánh giá được đối tác đòi hỏi phải có mã định danh đơn nhất các bên.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhu cầu của các nhà quản lý để xác định các thực thể pháp nhân cả ở cấp quốc gia và trên toàn cầu, đã được nâng lên trở thành nhu cầu thiết yếu. Mã số định danh pháp nhân (LEI – Legal Entity Identifier) ra đời trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về việc định danh đơn vị pháp nhân tham gia trong giao dịch tài chính nhằm minh bạch thông tin của bên tham gia tài chính, đồng thời tạo điều kiện cho việc thống kê, báo cáo hoạt động và tình trạng tài chính của các bên trong thị trường tài chính toàn cầu.

Tổ chức quản lý mã số định danh pháp nhân toàn cầu GLEIF:
- Thành lập năm 2014 để hỗ trợ triển khai và sử dụng số LEI;
- Cung cấp trực tuyến dữ liệu tham chiếu tới số LEI;
- Tháng 02/2017, GLEIF ký và công nhận GS1 là tổ chức phát hành số LEI chính thức trên thị trường

Mã LEI là một loại mã số giúp định danh đơn nhất đơn vị pháp nhân trên phạm vi toàn cầu và được quản lý và cấp bởi Tổ chức Toàn cầu quản lý mã số định danh pháp nhân (GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation).

Mã LEI được chính thức đưa vào áp dụng từ năm 2011 và được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO công nhận thành tiêu chuẩn ISO 17442:2012 (Tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương là TCVN 12106:2017). Đến nay, đã có trên 553.800 mã được cấp và sử dụng tại gần 200 quốc gia.

Hiện tại, mã LEI được sử dụng chủ yếu bởi các bên tham gia thuộc lĩnh vực tài chính, tuy nhiên ứng dụng mã LEI được xác định sẽ tiếp tục mở rộng nhanh chóng sang rất nhiều lĩnh vực khác với vai trò và tác dụng như mã số đăng ký kinh doanh của Việt Nam, tuy nhiên mã có phạm vi định danh đơn nhất đối tượng mang mã trên trường quốc tế.

GS1 là tổ chức toàn cầu đứng đầu trong việc xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực định danh và thu thập dữ liệu tự động tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại toàn cầu. GS1 tham gia nhóm nghiên cứu xây dựng mã LEI từ giai đoạn đầu (11/2010) và đã có những đóng góp quan trọng về các vấn đề mà hệ thống LEI toàn cầu phải giải quyết.

Tổ chức GS1 xác định mã LEI có tiềm năng rất lớn sử dụng kết hợp cùng các loại mã của GS1 trong giao dịch điện tử, vì vậy GS1 quyết định xúc tiến các hoạt động hợp tác với GLEIF - Tổ chức cấp và quản lý LEI.

Tại Phiên họp đại hội đồng GS1 năm 2016, tổ chức GS1 đã thông qua việc đăng kí tham gia trở thành đơn vị cấp phát mã LEI thuộc hệ thống GLEIF và các tổ chức GS1 thành viên trong đó GS1 Việt Nam (Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia) sẽ có cơ hội trở thành đơn vị đại lý cấp mã LEI cho GS1 toàn cầu.

Tại diễn đàn GS1 Châu Á Thái Bình Dương năm 2018 tại Macao, GS1 Việt Nam đã chính thức đăng ký thành đơn vị cấp mã LEI duy nhất tại Việt Nam.

Bảo Anh

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 25°C95%
128M Shares