Hà Giang Bồi dưỡng kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch

Ngày đăng : 18-05-2023

Ngày 17/5, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang tổ chức lớp Tập huấn áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có ông Phạm Minh Giang – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang, ông Bùi Bá Chính – PGĐ phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia cùng lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện các sở ngành liên quan cùng đông đảo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Khóa đào tạo nhằm cung cấp kiến thức về sử dụng mã số mã vạch và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật, nâng cao kiến thức cho các cán bộ quản lý và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý, lợi ích, tầm quan trọng của việc triển khai, áp dụng mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hà Giang tập huấn áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nội dung được chia sẻ tại khóa đào tạo áp dụng mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như: Tổng quan về mã số mã vạch; Các quy định về MSMV, TXNG sản phẩm, hàng hóa và trách nhiệm quản lý của nhà nước về mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc; Hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký MSMV, khai báo thông tin sản phẩm; Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc  sản phẩm tỉnh Hà Giang từ đó đưa ra những đề xuất cụ thể để hoạt động một cách hiệu quả.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức thiết thực, sát với nhu cầu và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. Đồng thời, giúp các doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan liên quan nắm được những vấn đề cốt lõi của mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Đổi mới phương thức kinh doanh, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng chiến lược kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 23°C86%
128M Shares