Hà Nội: Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc

Ngày đăng : 24-08-2022

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc theo thẩm quyền.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/1/2019 của Thủ trưởng Chính phủ về Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 12/1/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2030.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc theo thẩm quyền; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn về hoạt động truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để đánh giá hiện trạng và nhu cầu thực tế làm cơ sở xây dựng “Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố", đảm bảo kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc, sản phẩm hàng hóa quốc gia.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp nâng cao mức độ truy xuất, đáp ứng yêu cầu truy xuất thông tin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/12 hằng năm.

Ngọc Xen  -TTTĐ

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 23°C86%
128M Shares