KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2022

Ngày đăng : 19-01-2022

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia ban hành Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2022.

Cụ thể như sau:

- Phòng Nghiên cứu phát triển: 01 nhân sự

- Phòng Kế hoạch Tài chính: 04 nhân sự

- Phòng Tổ chức Hành chính: 02 nhân sự 

- Phòng Kinh doanh Tổng hợp : 04 nhân sự

- Phòng Hợp tác Quốc tế: 02 nhân sự 

Thông tin chi tiết TẠI ĐÂY 

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 25°C97%
128M Shares