Mã toàn cầu phân định địa điểm - GLN

Ngày đăng : 03-06-2021

Mã GLN là một loại mã toàn cầu nằm trong hệ thống mã số mã vạch quốc tế GS1. GLN là viết tắt của Global Location Number - Mã toàn cầu phân định địa điểm.

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 23°C86%
128M Shares