Mỹ xem xét thử nghiệm 3 mã định danh toàn cầu DUNS, LEI và GLN

Ngày đăng : 11-10-2021

Năm 2020, CBP đã xử lý số lượng lớn hàng hóa nhập khẩu với hơn 32,8 triệu yêu cầu nhập khẩu, 28.5 triệu container hàng hóa tại 328 cảng nhập cảnh. Tuy nhiên, mã nhận dạng MID đang được sử dụng có chất lượng dữ liệu không đảm bảo, chưa đầy đủ và không đơn nhất để đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết, chính xác cho CBP trong việc đánh giá rủi ro của lô hàng. Thay vì phát triển một bộ mã định danh mới phục vụ nhu cầu nội bộ, CBP xem xét thử nghiệm 3 mã định danh toàn cầu DUNS, LEI và GLN.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (Customs and Border Protection - CBP) đang triển khai thí điểm sáng kiến “Mã định danh doanh nghiệp toàn cầu” (Global Business Identifier - GBI) nhằm đưa ra một giải pháp nhận dạng duy nhất để phân biệt các pháp nhân và chủ sở hữu, loại hình kinh doanh và địa điểm, vai trò và chức năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. GBI được thử nghiệm trên hệ thống một cửa của Chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu đối tượng tham gia pilot sử dụng 3 mã định danh bao gồm:

- Mã địa điểm toàn cầu (GLN) —cấp và quản lý bởi GS1

- Mã định danh pháp nhân (Legal Entity Identiifier - LEI) —cấp và quản lý bởi Tổ chức nhận dạng pháp nhân toàn cầu (GLEIF) (GS1 Vietnam đang là đại diện cấp mã LEI tại Việt Nam)

- Hệ thống đánh số chung dữ liệu (DUNS) —được sở hữu và quản lý bởi Dun & Bradstreet (D&B)

Sự kết hợp của 3 mã giúp GBI có 8 thuộc tính chính đáp ứng nhu cầu dữ liệu về pháp nhân thương mại, địa điểm, chức năng và truy xuất nguồn gốc liên quan đến hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Thử nghiệm dự kiến bắt đầu từ năm 2022 với sự tham gia của 9 quốc gia Úc, Canada, New Zealand, Anh. Pháp, Mexico, Việt Nam, Ý và Trung Quốc. Trong đó GS1 Vietnam cùng với GS1 quốc tế đang làm việc với CBP để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia vào thử nghiệm để kiểm tra và cung cấp phản hồi về phạm vi và hệ thống của GBI. Trong pha đầu tiên, GBI thử nghiệm với 6 nhóm sản phẩm là thức uống có cồn, thiết bị y tế, vật dụng cá nhân, thủy sản và đồ chơi trẻ em.

Việt Trần

 

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 32°C78%
128M Shares