NBC khảo sát hiện trạng, nhu cầu TXNG tại Quảng Nam

Ngày đăng : 20-09-2022

Trong khuôn khổ Hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2022, từ ngày 14-17/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam phối hợp Trung tâm MSMV Quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tiến hành khảo sát thông tin về hoạt động, khả năng áp dụng và nhu cầu TXNG sản phẩm của các đơn vị cung ứng, sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phục vụ cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về TXNG sản phẩm của tỉnh để kết nối Cổng thông TXNG Quốc gia.

Qua khảo sát đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bên về hoạt động TXNG, giúp đưa hoạt động TXNG trở thành một công cụ quản lý chất lượng hiệu quả, hỗ trợ và phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.

Trước đó, ngày 5/1/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 31 thực hiện Quyết định số 100 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch tập trung vào 4 nội dung chính: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc.

Để hiện thực hoá kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia triển khai, chuẩn bị các nội dung phù hợp để sẵn sàng cập nhật thông tin về truy xuất nguồn gốc một số sản phẩm, hàng hóa của tỉnh ngay khi Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm quốc gia được công bố.

Các cán bộ Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia ghi nhận, thu thập thông tin về nhu cầu TXNG của các hộ sản xuất kinh doanh tại hội chợ

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 28.97°C84%
128M Shares