NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng : 17-08-2022

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia ( Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) - đại diện duy nhất của tổ chức GS1 quốc tế tại Việt Nam cấp hai loại mã: GCP và GLN.

 

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 31°C77%
128M Shares