Sản phẩm của bạn liệu có đang "NỢ PHÍ" duy trì Mã số, mã vạch?

Ngày đăng : 26-12-2022

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng phí và nộp phí duy trì Mã số, Mã vạch qua ứng dụng "Verify - Xác thực sản phẩm"

Hiện nay doanh nghiệp đã có thể download app “Verify – Xác thực sản phẩm” để thực hiện quét mã vạch sản phẩm và kiểm tra tình trạng phí.

IOS: https://apps.apple.com/vn/app/verify-xác-thực-sản-phẩm/id1622389175?l=vi

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verifyapp&gl=US

Xem Video hướng dẫn trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=mOloNUoIdIc&list=PLVqEYmVXd_-ocO5bU0fJUeTns9GwQ6rNa&index=3

 

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 31.01°C77%
128M Shares