Tập huấn về mã số mã vach và truy xuất nguồn gốc tại tỉnh Bình Định

Ngày đăng : 29-07-2022

Ngày 28-29/7/2022, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tổ chức tập huấn về mã số mã vach và truy xuất nguồn gốc cho các đơn vị quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp/hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đến từ Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã giới thiệu tổng quan về mã số mã vạch và ứng dụng mã số mã vạch trong thực tiễn; Tổng quan về truy xuất nguồn gốc và thực trạng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá ở Việt Nam; Hướng dẫn triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia cho các doanh nghiệp tại địa phương…

Tập huấn về mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc cho các đơn vị quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp/hộ kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố là hoạt động thường xuyên của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia nhằm nâng cao nhận thức xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan.

Thanh Uyên

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 32°C78%
128M Shares