Thông tin cơ bản về mã số SSCC

Ngày đăng : 23-03-2023

Mã số SSCC (Serial Shipping Container Code) tên tiếng tiếng Việt là mã Công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri, theo pháp luật Việt Nam được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7200:2007 (GS1 General Specification) về Mã số mã vạch vật phẩm – Mã côngtenơ vận chuyển theo xê-ri (SSCC) – Yêu cầu kỹ thuật.

Theo đó, khái niệm mã số SSCC được quy định như sau:

“Mã số SSCC là mã số tham chiếu đơn nhất có thể được dùng làm chìa khóa truy cập thông tin liên quan đến đơn vị hậu cần trong các tệp dữ liệu lưu trong máy tính. Tuy nhiên, các thuộc tính liên quan đến đơn vị hậu cần đó (như thông tin về việc chuyển hàng đến đâu, trọng lượng hàng chuyển…) cũng sẵn có ở dạng Chuỗi yếu tố tiêu chuẩn”

Vai trò của mã số SSCC

Một đơn vị hậu cần là một thương phẩm tổ hợp bất kỳ được lập ra để vận chuyển hoặc lưu kho, nó cần được quản lý trong suốt dây chuyền cung cấp.

Theo dõi và truy nguyên các đơn vị hậu cần trong dây chuyền cung cấp là ứng dụng chủ yếu của hệ thống GS1. Để dùng cho mục đích này, người ta sử dụng một mã số phân định tiêu chuẩn gọi là SSCC để phân định các đơn vị hậu cần.

Mã số này là đơn nhất đối với mỗi đơn vị hậu cần, và về nguyên tắc, thỏa mãn tất cả các ứng dụng hậu cần. Nếu các đối tác thương mại, bao gồm các nhà vận chuyển và các bên thứ ba, đọc các SSCC, trao đổi các thông điệp eCom giữa họ sẽ cho một mô tả đầy đủ các đơn vị hậu cần và sẽ có các tệp on-line có liên quan khi đọc các SSCC để truy nhập các mô tả này, như vậy không cần các thông tin nào khác ngoài SSCC.

Nhưng tất cả những điều kiện này vẫn còn hiếm khi đạt được, và người ra nhận ra rằng một vài thuộc tính phụ thêm vào SSCC ở dạng mã vạch trên các đơn vị hậu cần cũng là hữu ích. Bởi vì mỗi đơn vị hậu cần phải được cấp một SSCC riêng cho nó, nên việc in trước mã vạch chứa SSCC trên bao bì của đơn vị hậu cần là không thực tế. Cần phải làm ra một nhãn, nó sẽ được gắn vào đơn vị hậu cần tại thời điểm đưa nó ra thị trường.

Hơn nữa, một đơn vị hậu cần cũng có thể là một đơn vị thương mại, và vì vậy nó cũng là đối tượng của quy định kỹ thuật GS1 cho các “thương phẩm”. Nếu sảy ra trường hợp này cần tạo ra một nhãn đơn chứa tất cả các thông tin cần thiết đã mã vạch hóa.

Văn phòng GS1 toàn cầu cùng với đại diện các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, nhà vận chuyển và các tổ chức thành viên GS1 đã xây dựng một tiêu chuẩn tự nguyện để áp dụng nhãn mã vạch: Nhãn hậu cần GS1 – SSCC. SSCC và ứng dụng của nó trên các đơn vị hậu cần là yếu tố quan trọng nhất của nhãn hậu cần GS1.

Sử dụng mã số SSCC như thế nào?

SSCC phân định tất cả các đơn vị hậu cần, không kể chúng là đồng nhất hay hỗn hợp.

Một công ty muốn phân biệt các xưởng sản xuất của mình trong SSCC có thể làm việc này bằng cách cấp một nhóm các SSCC cho mỗi phân xưởng sản xuất. SSCC này được công bố trên bản tư vấn gửi hàng hoặc thông báo giao hàng và trên tất cả các thông điệp vận tải.

TT

 

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 22.97°C85%
128M Shares