Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023

Ngày đăng : 10-01-2024

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia ban hành Quyết định số 08/QĐ-MSMV về công nhận và Thông báo số 15/TB-MSMV về thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023.

Theo đó, công nhận kết quả công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023 tại Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đối với 10 thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch theo hình thức phỏng vấn. Đồng thời, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia cũng ra Thông báo số 15/TB-MSMV về Kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023 tại Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia. Kết quả được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia ( địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)

Nội dung chi tiết:

Quyết định số 08/QĐ-MSMV về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023.

Thông báo số 15/TB-MSMV về Kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2023.

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia

 

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 25°C95%
128M Shares