Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia tuyển dụng nhân sự năm 2024

Ngày đăng : 04-01-2024

Ngày 03/01/2024, Trung tâm mã số, mã vạch Quốc gia đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2024.

Theo kế hoạch, năm 2024 Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia dự kiến sẽ tuyển dụng 15 chỉ tiêu (bao gồm cả viên chức và lao động hợp đồng). Số lượng chỉ tiêu này có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng nhân sự của Trung tâm biến động trong năm.

- Vi trí tuyển dụng gồm 06 vị trí tại các phòng chuyên môn như sau:

+ Phòng Tổ chức Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch Tài chính;

+ Phòng Kinh doanh Tổng hợp;

+ Phòng Hợp tác Quốc tế;

+ Phòng Nghiên cứu Phát triển;

+ Văn phòng đại diện tại miền Nam

Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia

Bình luận

Bình luận không thành công, Bạn chưa xác thực Captcha.

Back to Top
Weather icon
HÀ NỘI 32°C78%
128M Shares